logga
🌏
bannerbild

ℹ Sanabil Al-Hanan är en mångkulturell muslimsk förskola med en svensk-arabisk inriktning. Vi talar klassisk arabiska och firar alla muslimska högtider.

september 9, 2016

Tema känslor

Under hösten har vi startat med tema känslor.

Syftet med temat är:

  • Att barnen ska få sätta ord på olika känslor, att förstå och kunna tolka egna känslor.
  • Att utveckla sina empatiska färdigheter och förmågan att läsa av och förstå andra människors känslor.
  • Stärka barnens språk och kommunikation – utöka ordförråd och uttrycksförmåga.

Vi arbetar med temat genom att utgå från och använda materialet ”En väska med känslor”, där bearbetas känslorna glad, ledsen, rädd och ilska.

Hur vi arbetar:

  • Använda dockor som gestaltar olika känslor.
  • Läsa böcker som innehåller och gestaltar olika känslor.
  • Genom styrd lek och i den fria leken arbeta med olika känslor.
  • I vardagen prata om och lyfta olika känslor som barn och pedagoger känner och uppfattar.
  • Allt arbete med känslor ska ske på ett sätt som inte inkräktar på barnets eller pedagogens integritet, inga aktiviteter ska uppfattas som kränkande för den enskilda individen.