logga
🌏

Beskrivning av förskolan

”Sanabil Al-Hanan” är på arabiska och betyder ”sädesax som växer med ömhet”, för det är så våra barn växer — med stor kärlek! Förskolan är muslimsk och belägen i Uppsala (mellan Valsätra och Gottsunda).

Som profil är Sanabil Al-Hanan inriktad på språk- och matematikundervisning samt religion (Islam).

 

Karta

 

Sanabil al-Hanan  förskola

Vår målsättning är:

  • Att skapa glädje och trygghet i verksamheten så att barnen stimuleras till att utforska och skapa.
  • Att stärka barnens självkänsla och vara ett positivt stöd till dem .
  • Att stödja de i sin sociala utveckling
  • Att medverka till att barn med annat modersmål än svenska utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  • Stimulera barnens delaktighet i sin egen kultur och praktiserar sin religion och utveckla känsla och respekt för andra.
  • Att tjejer och pojkar har samma möjligheter att utvecklas och de har lika värde.
  • Att utgå från barnens intressen,erfarenheter och nyfikenheten i planeringen.
  • Att stärka gruppkänsla och kunna samspela och lösa sina konflikter.
  • Att stimulera och utmana de i sin språk-och kommunikations utveckling.